tin bóng đá

Menu

trực tiếp bóng đá

19:18:00 10-01-2019 | Lượt xem: 26959

Nội dung chính

Hiện nay, loại hình công ty TNHH Một Thành Viên (TNHH MTV) là loại hình doanh nghiệp được đăng ký phổ biến khi thành lập công ty ở nước ta. Đây là loại hình công ty do cá nhân làm chủ nên rất đơn giản để quản lý cũng như không phức tạp về mặt pháp lý. Nhưng đã có nhiều thắc mắc liên quan đến vấn đề tiền lương của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên có được tính là chi phí được trừ khi xác định thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) không? Hoặc lợi nhuận mà giám đốc công ty TNHH MTV nhận được sau khi được chia có đóng thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) Hôm nay, bạn hãy cùng Song Kim tìm hiểu cặn kẽ qua bài viết sau, bạn nhé!

bóng đá 24h

Đầu tiên, chúng ta hãy cùng xem qua tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6, thông tư số 123/2012/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hàng ngày 27 tháng 07 năm 2012, có hiệu lực thi hành ngày 10 tháng 09 năm 2012, thì:
  • “d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.”
Thêm vào đó, công văn số 727/TCT-CS ngày 03/03/2015 của Tổng Cục Thuế gửi Cục thuế Thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn chính sách thuế TNDN, thì:
  • “Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điêu hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoán chi phí quy định tai tiết d, điểm 2.5, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.”
KẾT LUẬN:
Tiền lương giám đốc công ty TNHH 1 thành viên sẽ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH là chi phí đươc trừ (chi phí hợp lý) khi tính thuế TNDN.
trực tiếp bóng đá

tin bóng đa

Như Song Kim đã trình bày bên trên, lương của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên sẽ không được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Vậy, phần lợi nhuận còn lại của công ty TNHH MTV sau khi nộp thuế TNDN (20%) và sẽ chia cho chủ công ty TNHH MTV hay còn được hiểu là thu nhập từ đầu tư vốn có bị tính thuế TNCN hay không? Theo điểm c, khoản 4, điều 2, Nghị định số  12/2015/NĐ-CP ban hành ngày 12 tháng 02 năm 2015, có hiệu lực thi hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 dựa trên ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Về Thuế có hiệu lực thi hành. Thì:
  • "c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế; trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.”
Thêm vào đó, tại công văn số 917/TCT-TNCN ngày 17/03/2015 của Tổng Cục Thuế gửi Cục Thuế Tỉnh Nam Định hướng dẫn chính sách thuế TNCN có kết luận như sau:
  • “Căn cứ quy định trên, từ ngày 1/1/2015 lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN”
KẾT LUẬN:
Như vậy, có thể khẳng định, khi thành lập công ty TNHH, chủ sở hữu công ty đồng thời là đại diện pháp luật, thì lợi nhuận được chia của chủ công ty TNHH sau khi đã nộp thuế TNDN thì KHÔNG PHẢI NỘP thuế TNCN hay nói các khác, thu nhập từ đầu tư vốn của chủ công ty TNHH MTV tại công ty không phải nộp thuế TNCN.
Trên đây là tất cả các vấn đề về lương của giám đốc công ty TNHH 1 thành viên và thu nhập từ việc đầu tư vốn vào công ty. Hy vọng qua bài viết này, Song Kim sẽ giải đáp được những thắc mắc của các chủ sở hữu công ty TNHH MTV và bộ phận kế toán của loại hình này!
Trân trọng kính chào!
* Ghi chú: chức danh giám đốc của công ty TNHH trong bài viết này được hiểu là chủ sở hữu đồng thời là đại diện pháp luật của công ty TNHH MTV
Dịch vụ của chúng tôi

Tin tức liên quan

Zalo
X
async> View My Stats